Udskriv denne side

Generalforsamling 2018

Beslutningsreferat fra generalforsamling i

Odsherred lokalforening

 

Generalforsamlingen blev afholdt d. 29/01/2018.

 

Punkt

Beslutning

Valg af dirigent

(Navn og adresse inkl. e-mail)

 

Jørn Heinricy valgt

 

 

Bestyrelsens beretning

Susanne Johansen fortalte om hvilke aktiviteter vi har deltaget i 2017 , derefter kom Jørgen Gylling og fortalte om diabetes/ golf

 

 

 

Regnskab

 

 

Godkendt og fremlagt

 

Behandling af evt. indkomne forslag

Bestyrelsen oplyste at ingen forslag var modtaget, men et medlem af forsamlingen

hævdede at der i efteråret var indsendt et forslag om ”Gratis bespisning i f.m.

generalforsamlinger”.

Dirigenten afviste at lade dette forslag komme til afstemning, men accepterede at

Indholdet blev drøftet, hvorefter følgende tilkendegivelse blev udformet:

”Generalforsamlingen henstiller til bestyrelsen at se positivt på mulighederne

for gratis spisning ved kommende generalforsamlinger.”

Tilkendegivelsen blev enstemmigt vedtaget.

 

Valg af bestyrelse:

 

For- og efternavn

 

(Kontaktoplysninger for den nye bestyrelse (navn, adresse, tlf. nr. samt e-mail) anføres på bagsiden)

 

  1. 2 år Kim Lidholm
  2. 1 år Mariann Søe
  3. 2 år Susanne Pedersen
  4. 2 år Flemming Martinsen
  5. 1 år Tina Søe

 

 

 

 

 

Valg af bestyrelsessuppleanter

 

For- og efternavn

 

(Kontaktoplysninger for de nye suppleanter (navn, adresse, tlf. nr. samt e-mail) anføres på bagsiden)

 

1 år Gudmund Larsen

 

 

 

 

 

Valg af en kritisk revisor

(Navn og adresse inkl. e-mail)

Jørn Heinricy Bøgeparken 6 4540 Fårevejle

 

 

Eventuelt

 

 

 

 

 

 

 

Dato:

 

 

Dirigent
Senest 7. marts indsendes et af dirigenten behørigt påtegnet beslutningsreferat og godkendt regnskab fra generalforsamlingen til Diabetesforeningens hovedkontor sammen med resultatet af lokalforeningens /gruppens konstituering (se næste side).